• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Games and Virtual Reality Design (Branch in Cieszyn), full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-W6-S1PG19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Games and Virtual Reality Design
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 3 years (6 semesters)
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 12:00 – 01.09.2022 23:59)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Сілезький університет в Катовіцах

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Oferowane lektoraty z języka obcego: Angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej twórczości. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej. Program specjalności „Grafika komputerowa gier” funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu grafika w przemyśle gier komputerowych. Specjalność łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” uzyskuje tytuł licencjata sztuki i kwalifikacje zawodowe artysty grafika gier komputerowych. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w branży gier i rozrywki interaktywnej, jak również w agencjach reklamowych, czy instytucjach kultury. Dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor gier komputerowych wymaga ciągłego uzupełniania wykwalifikowanej kadry. Za dynamicznym corocznym wzrostem sektora nie nadąża rynek pracy, na którym zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi w zakresie preprodukcji, produkcji i post produkcji rozrywki interaktywnej, rośnie proporcjonalnie do rozwoju branży.


Kryteria przyjęć

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Podczas przeglądu teczek można przedstawić łącznie do 10 dużych prac rysunkowych bądź malarskich (format większy niż 50x70 cm). Dodatkowo dopuszcza się przedstawienie przez kandydata innych przykładów twórczej aktywności takich jak szkice rysunkowe oraz malarskie, rysunki koncepcyjne, ilustracje, animacje, prace 3D, kolaże oraz inne.

Komisja rekrutacyjna udostępnia kandydatom sprzęt komputerowy jednak w przypadku cyfrowych prac 2D oraz 3D, Komisja nie odpowiada za problemy techniczne uniemożliwiające przedstawienie danej pracy podczas przeglądu. Sugerowane jest posiadanie przez kandydata własnego sprzętu typu laptop, tablet itp. wraz z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

Ocena: od 1 do 50 punktów.

Komisja rekrutacyjna, podejmie decyzję w drodze uchwały, o minimalnej liczbie punktów, od której dopuszczać będzie kandydatów do etapu II, tj. egzaminu praktycznego.

Etap II – egzamin praktyczny:

  • Rysunek.

Ocena: od 1 do 50 punktów

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów, decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.