• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] International Studies in Political Science and Diplomacy, full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-W3-S1MS21
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies International Studies in Political Science and Diplomacy
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 6
Duration 3 years (6 semesters)
Required document
  • Maturity or equivalent document
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (06.06.2022 12:00 – 01.09.2022 23:59)

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Сілезький університет в Катовіцах

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

Oferowane specjalności:

  • Administracja rządowa i dyplomacja
  • Przywództwo w stosunkach międzynarodowych

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia I stopnia kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji są nową propozycją w ofercie Uniwersytetu Śląskiego. Głównym celem kierunku jest kształcenie przyszłych kadr m.in. dla placówek dyplomatycznych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą programu na tym kierunku są nauki polityczne uzupełnione o zagadnienia prawa, ekonomii, socjologii, historii, a także psychologii. Doskonała znajomość języków obcych to priorytet kształcenia. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: Administrację rządową i dyplomację oraz Przywództwo w stosunkach międzynarodowych.

Wykłady i zajęcia na specjalności Administracja rządowa i dyplomacja prowadzone będą w dwóch językach, polskim i angielskim. Wykłady i zajęcia na specjalności Przywództwo w stosunkach międzynarodowych prowadzone będą w całości w języku angielskim.

Ponadto, studenci uczyć się będą od podstaw języka francuskiego i języka hiszpańskiego z naciskiem na słownictwo specjalistyczne w zakresie stosunków międzynarodowych, administracji publicznej i dyplomacji. Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w administracji rządowej, służbie cywilnej, a przede wszystkim w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w tym europejskich. W realizacji tego celu pomoże kadra specjalistów. Obok pracowników naukowych i dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych UŚ zajęcia prowadzić będą eksperci, na co dzień pracujący w instytucjach międzynarodowych oraz administracji rządowej i placówkach dyplomatycznych. W trakcie studiów odbywać się będą również wizyty studyjne.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w administracji rządowej, służbie cywilnej, a przede wszystkim w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w tym europejskich.

Inne dodatkowe informacje dla kandydatów: Moduły obowiązkowe prowadzone są w językach polskim i angielskim, stąd dla kandydata konieczny jest wymóg znajomości języka na poziomie  umożliwiającym uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach dwujęzycznych.


Kryteria przyjęć

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Matematyka
 

poziom podstawowy albo rozszerzony*

Język obcy nowożytny
 

poziom
podstawowy albo rozszerzony*

Jeden dowolny przedmiot**
poziom podstawowy albo rozszerzony*

Waga = 20% (a)

Waga = 20% (b)

Waga = 20% (c)

Waga = 40% (d)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,6; wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1.

Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

** Przez dowolny przedmiot rozumie się przedmiot zdawany przez kandydata na egzaminie maturalnym jako dodatkowy lub obowiązkowy. Dowolnym przedmiotem może być również język polski, matematyka, język obcy nowożytny pod warunkiem, że przedmioty te były zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a*JP + b*M + c*JO + d*DowolnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
Dowolny P — wynik z dowolnego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.