• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Geohazard Engineering, full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-W2-S1IZ19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Geohazard Engineering
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years (7 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2022 23:56 – 01.06.2022 23:57)

 

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych gwarantuje studentom uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko pojętych zagrożeń środowiskowych. Kierunek kształci ekspertów w zakresie katastrof naturalnych i zagrożeń środowiskowych, w tym powodowanych degradacją środowiska. Absolwenci będą specjalistami w dziedzinie systemów zarządzania kryzysowego, geograficznych systemów informacyjnych, planowania przestrzennego i projektowania systemów osłony przed geozagrożeniami. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera w zakresie zagrożeń środowiskowych, który upoważnia ich do podjęcia na studia magisterskie uzupełniające. Absolwent kierunku będzie potrafił wykorzystać nowoczesne technologie do zminimalizowania skutków katastrof naturalnych i antropogenicznych, a także będzie posiadał wiedzę pozwalająca mu na podjęcie pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, prognozowania zagrożeń i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

PROGRAM STUDIÓW                                                                                                   

W przypadku zainteresowania studentów zaplanowane jest uruchomienie następujących ścieżek:

1. Planowanie przestrzenne w obszarach zagrożonych 

2. GIS w analizie geozagrożeń i zarządzeniu kryzysowym

3. Geochemiczne metody oceny i rekonstrukcji geozagrożeń

4. Systemy monitoringu, modelowania i prognozowania geozagrożeń

5. Techniczne metody przeciwdziałania geozagrożeniom

6. Wpływ geozagrożeń na biosferę, społeczeństwo i gospodarkę

Wyróżnikiem studiów jest:

 • program nastawiony na kształtowanie umiejętności praktycznych – ponad połowa zajęć to ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe realizowane w małych grupach,
 • szeroka oferta przedmiotów do wyboru dla studentów – 30% godzin zajęć w programie,
 • nowoczesny program uwzględniający osiągnięcia techniczne nauk o Ziemi – dobre przygotowanie zawodowe,
 • część zajęć prowadzona przez praktyków – przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorstw,
 • możliwości wyjazdu na wymianę zagraniczną w ramach programu CEEPUS i ERASMUS+.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

 • sektorze planowania przestrzennego,
 • sektorze ochrony środowiska,
 • sektorze zarządzania kryzysowego,
 • sektorze geoinformatycznym,
 • sektorze ubezpieczeń,
 • przedsiębiorstwach hydrotechnicznych,
 • przedsiębiorstwach geologicznych, geotechnicznych-gruntoznawczych,
 • inżynierskich zespołach projektujących zabudowę, infrastrukturę drogową itp.
 • przedsiębiorstwach zajmujących się rekultywacją, rewitalizacją, gospodarką odpadami,
 • w branży eksperckiej przy tworzeniu opinii oddziaływania na środowisko, opinii o warunkach posadowienia budynków,
 • laboratoriach analiz geochemicznych, hydrochemiczny i biochemicznych,
 • laboratoriach synoptycznych-meteorologicznych,
 • jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządowych.