• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-US] Promotion and Crisis Communication, full-time, first degree studies

Details
Code SK-US-W1-S1KP19
Organizational unit [SK-US] University of Silesia in Katowice
Field of studies Promotion and Crisis Communication
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years (6 semesters)
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.06.2022 23:56 – 01.06.2022 23:57)

УВАГА: На цьому напрямку зарахування здійснюється ТІЛЬКИ через систему Інтернет-реєстрації кандидатів: https://irk.us.edu.pl

 

UWAGA: Na tym kierunku zapisy odbywają się TYLKO przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.us.edu.pl

 

IMPORTANT: Recruitment for this field of study is carried out in the external enrollment system of the University of Silesia at: https://irk.us.edu.pl

Сілезький університет в Катовіцах
Uniwersytet Śląski w Katowicach

веб-сторінка
strona www

https://us.edu.pl

онлайн реєстрація
rejestracja elektroniczna

https://irk.us.edu.pl

інформація для іноземців
informacje dla cudzoziemców

https://us.edu.pl/kandydat/cudzoziemcy

освітня пропозиція в Сілезькому університеті в Катовіцах  
oferta studiów w UŚ

https://katalog.us.edu.pl 

ініціативи для України в Сілезькому університеті в Катовіцах  
inicjatywy dla Ukrainy w UŚ

https://us.edu.pl/ukraina

контактні дані
kontakt

Бюро Рекрутації Іноземців

вул. Bankowa 12, кб. 3.8, 40-007 Катовіце

відкритий: понеділок-п'ятниця, години 8.00–15.00

тел. 32 359 22 72, 32 359 22 73

ел. адрес: admission@us.edu.pl

 

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

ul. Bankowa 12, pok. 3.8, 40-007 Katowice

• czynne: poniedziałek–piątek, godz. 8.00–15.00

• tel. 32 359 22 72, 32 359 22 73

• e-mail: admission@us.edu.pl

Oferowane specjalności:

 • komunikacja promocyjna,
 • negocjacje kryzysowe,
 • doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo,

 Charakterystyka kierunku:

Kierunek o nazwie komunikacja promocyjna i kryzysowa powstał jako odpowiedź na realne potrzeby współczesnego rynku pracy. Dlatego te studia o profilu praktycznym nie tylko oferują wiedzę z zakresu podstaw komunikowania społecznego, ale przede wszystkim kształtują umiejętności komunikacyjne i dzięki temu przygotowują kompetentne kadry rzeczników prasowych, negocjatorów, doradców wizerunkowych, specjalistów ds. promocji.

Trudno sobie dziś wyobrazić jakikolwiek podmiot gospodarczy czy organizację społeczną, rządową, pozarządową, która mogłaby się obejść bez dobrze przygotowanego rzecznika prasowego, którego zadaniem jest sformułowanie właściwego komunikatu, kreowanie wizerunku organizacji, umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji, rzecznika, który potrafi współdziałać z mediami, zorganizować profesjonalną konferencję prasową, zaaranżować wywiad, umieścić dobrze napisany komunikat we właściwie dobranym medium.

Podmioty gospodarcze potrzebują nadto specjalistów od promowania wizerunku, ale też promowania towarów i usług, a nawet idei, gdy mamy do czynienia z organizacjami o charakterze politycznym lub charytatywnym. Nie może dziś na rynku funkcjonować firma bez dobrze zaplanowanej reklamy (promocji), która nie tylko nakłania, ale też dobrze informuje o usługach lub towarach. Wymaga to myślenia strategicznego, ale i praktycznej umiejętności stworzenia, zaplanowania i poprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej, zgodnej z zasadami zintegrowanego marketingu gospodarczego lub politycznego oraz zasadami prawa, psychologii społecznej, komunikacji międzyludzkiej, a w globalnej gospodarce także komunikacji międzykulturowej. 

Kształcimy ludzi odważnych, kreatywnych, otwartych na potrzeby społeczeństwa XXI wieku. Świadomych wagi słowa, które właściwie użyte, może okazać się lekarstwem, ale może też wywołać chorobę i kryzys, może budować, ale również zagrażać ładowi społecznemu. Uczymy, jak poprzez dobrą komunikację rozwiązywać konflikty, negocjować racje, a przede wszystkim lepiej rozumieć świat i ludzi.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa podejmują pracę jako:

 • rzecznicy prasowi firm i organizacji,
 • pracownicy biur prasowych,
 • rzecznicy funkcjonujący w strukturach władzy państwowej na różnych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym,
 • specjaliści od promocji w strukturach samorządowych,
 • specjaliści od reklamy i promocji w agencjach reklamowych, agencjach public relations i działach promocji firm,
 • doradcy wizerunkowi,
 • specjaliści w zakresie brand marketingu,
 • negocjatorzy kryzysowi,
 • menedżerowie programów kryzysowych,
 • koordynatorzy działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla,
 • pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej,
 • mediatorzy w sytuacjach kryzysowych,
 • dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów,
 • specjaliści od planowania mediów w agencjach i działach promocji firm i organizacji,
 • doradcy do spraw promocji.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Kierunek nie przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.