• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SK-AWF] Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Details
Code SK-AWF-BW1
Organizational unit [SK-AWF] Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata
WWW address https://awf.katowice.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.05.2022 12:00 – 04.07.2022 23:59)

 

Zapisz się na studia https://www.rekrutacja.awf.katowice.pl/pl/

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, prawnych i sprawnościowych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiądzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Pozna podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobędzie umiejętności rozwiązania problemów zawodowych oraz uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent sprosta wymaganiom stawianym pracownikom administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Będzie przygotowany fizycznie do testów sprawnościowych wymaganych podczas rekrutacji do służb mundurowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Internetowa rejestracja kandydatów będzie aktywna od 11 maja 2022 r. od godz. 1200 do 4 lipca 2022 r. do godz. 2400.
W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2022 r.
od godz. 1200 do 12 września 2022 r. do godz. 2400.

Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną odbywać się będą od 11 do 15 lipca 2022 r., a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 13 września 2022 r. Kandydat zdaje cały egzamin (dwa sprawdziany) tego samego dnia.

Opisy egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną znajdują się w Informatorze dla kandydatów 2022/2023

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 


Rekrutacja prowadzona przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny https://www.rekrutacja.awf.katowice.pl/pl/