• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, stacjonarne, pierwszego stopnia

Details
Code SK-AWF-AF1
Organizational unit [SK-AWF] Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Field of studies Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata
WWW address https://awf.katowice.pl/
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (11.05.2022 12:00 – 04.07.2022 23:59)

Zapisz się na studia https://www.rekrutacja.awf.katowice.pl/pl/

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent kierunku będzie specjalistą w zakresie kreowania zdrowia publicznego poprzez promowanie zróżnicowanych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Będzie dysponował wiedzą o roli i znaczeniu ukierunkowanej aktywności fizycznej oraz prawidłowego żywienia w pierwotnej i wtórnej profilaktyce zdrowia osób dorosłych i starszych, w tym otyłych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Absolwent będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji prozdrowotnej aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia. W ramach specjalności nabędzie również kompetencje i umiejętności z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej, które pozwolą na programowanie i prowadzenie ukierunkowanych treningów fizycznych (zdrowotnych) z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach zdrowotnych. Współpracował będzie z otoczeniem społecznym w celu kreowania zdrowia publicznego na szczeblu lokalnym i krajowym. Przygotowany zostanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w szerokim zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W ramach studiów będzie możliwość uzyskania formalnych kwalifikacji instruktora rekreacji z zakresu dwóch wybranych form aktywności fizycznej. Wobec obserwowanej w świecie reorientacji priorytetów w opiece zdrowotnej, z leczenia chorób na profilaktykę zdrowia, w dokumentach rządowych, dokumentach UE i w mediach sygnalizowane jest zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu aktywności fizycznej i żywienia. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta ww. kierunku, pozyskane na I stopniu studiów, umożliwią uzyskanie zatrudnienia m. in.: w centrach rekreacyjno-sportowych, klubach fitness, hotelach, klubach seniorów, domach spokojnej starości, centrach leczenia nadwagi i otyłości, uzdrowiskach, sanatoriach, stowarzyszeniach osób aktywnych fizycznie, ośrodkach terapii ruchowej, stowarzyszeniach ludzi otyłych lub przewlekle chorych itp. Absolwent będzie również wszechstronnie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w w/w obszarach aktywności zawodowej. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, na wybranych kierunkach z obszaru nauk medycznych o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Internetowa rejestracja kandydatów będzie aktywna od 11 maja 2022 r. od godz. 1200 do 4 lipca 2022 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 września 2022 r. od godz. 1200 do 11 września 2022 r. do godz. 2400.

Egzaminy wstępne sprawdzające sprawność fizyczną odbywać się będą od 6 do 12 lipca 2022 r., a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 13 września 2022 r. Kandydat przystępuje do wszystkich wybranych sprawdzianów w ciągu jednego dnia.

Opisy egzaminów wstępnych sprawdzających sprawność fizyczną znajdują się w Informatorze dla kandydatów 2022/2023

UWAGA: założenie konta na stronie ukraina.irk.edu.pl nie wiąże się z udziałem w rekrutacji

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 


Zapisy odbywają się przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny https://www.rekrutacja.awf.katowice.pl/pl/