• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[SC-PCZ] quality and production management

Details
Code SC-PCZ-ZJP-D1
Organizational unit [SC-PCZ] Czestochowa University of Technology
Field of studies Management and Quality Studies, quality and production management
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address ul. Dąbrowskiego 69, pokój 6A, 42-201 Częstochowa, iso@pcz.pl.
Office opening hours Poniedziałek-Piątek 8-14
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.05.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

Ogólnym cele kształcenia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją jest rozwijanie i upowszechnianie zagadnień z zakresu szeroko pojętej problematyki inżynierii jakości i produkcji w odniesieniu do nauk ekonomicznych i o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością wyrobów i usług oraz zarządzania produkcją.

Studia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją trwają 7 semestrów. Są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją dla studentów studiów I stopnia kończy się egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Student po ukończeniu studiów może podjąć studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku pokrewnych, takich jak Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie, Logistyka.

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją posiada wiedzę w zakresie zarządzania jakością i produkcjach w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania produkcją, nauk ekonomicznych, bezpieczeństwa procesów, systemów zarządzania.

Absolwent posiada umiejętności menadżerskie i potrafi rozwiązywać problemy z zakresu inżynierii produkcji, zarządzania jakością wyrobów i usług. Posiada umiejętności koordynowania zadań z zakresu inżynierii produkcji, transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowanie systemów zarządzania jakością, projektowanie nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru metod i technik stosowanych w kontroli jakości, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania doborem materiałów; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; transferu technologii i innowacyjności. wdrażanie innowacji, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów.

Absolwent jest przygotowany do: realizacji zadań z zakresu zarządzania jakością wyrobów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji i z zarządzania jakością.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania jakością i inżynierii produkcji. W planach studiów uwzględnione są praktyki dyplomowe (4 tygodnie lub 120 godzin) najczęściej w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień).

 

Wybrane przedmioty, które zostały opracowane na podstawie rekomendacji przedsiębiorstw produkcyjnych jako ważne zagadnienia na rynku pracy:

 • Bezpieczeństwo instalacji procesowych.
 • Dokumentacja Systemu jakości i BHP.
 • Harmonogramowanie i sterowanie produkcją.
 • Kontrola jakości w procesach specjalnych.
 • Lean Manufacturing.
 • Materiały w procesach produkcyjnych.
 • Procesy montażowe.
 • Statystyczne sterowanie procesami. 
 • Systemy wspomagania zarządzania ERP.
 • Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń.
 • Zarządzanie jakością.
 • Zarządzanie projektem inżynierskim.

 

Zatrudnienie (typowe miejsca pracy) - w przypadku studentów kończących I stopień możliwość podjęcia pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią jakości i produkcji: jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

Kierunek posiada rekomendację Rady Biznesu WZ PCz, przedsiębiorstwa Wielton oraz SGP Group.