• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[PO-PUT] Technologie obiegu zamkniętego

Details
Code PO-PUT-S1TOZ1
Organizational unit [PO-PUT] Poznan University of Technology
Field of studies Circular System Technologies
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address study@put.poznan.pl
WWW address https://rekrutacja.put.poznan.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (20.04.2022 00:00 – 14.07.2022 23:59)

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

Interesuje Cię chemia, a jej wpływ na środowisko naturalne nie jest Ci obojętny? Chcesz projektować nowatorskie i innowacyjne materiały użytkowe z możliwością ponownego ich wykorzystania w myśl zasady zrównoważonego rozwoju? Kierunek TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO czeka na Ciebie!

Student nowego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi, planowania nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, gospodarowania odpadami, a w szczególności nabędzie umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz podstawowych technik unieszkodliwiania strumieni zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Program studiów zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie połączone ze specjalistyczną wiedzą technologiczną i inżynierską, dając gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązania zadań w zakresie projektowania i eksploatacji linii technologicznych i urządzeń według zasad koncepcji GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego). 

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

  • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

  • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia)
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Kształcenie na kierunku TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO koncentruje się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych, w szczególności chemicznych, które są kluczowe dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i dziedzin pokrewnych. Interdyscyplinarne wykształcenie, połączone ze specjalistyczną wiedzą technologiczną i inżynierską, zapewni absolwentowi kierunku TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO gruntowne przygotowanie do kreatywnego rozwiązywania zadań w zakresie eksploatacji linii technologicznych i urządzeń pracujących według zasad koncepcji GOZ; współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin na różnych etapach planowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych; sprawnego rozwiązywania pojawiających się problemów technologiczno-inżynieryjnych, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi wspomagających GOZ, zabezpieczenia i realizacji potrzeb związanych z analizą procesową i rutynowym monitoringiem środowiska w ramach prowadzonej działalności wytwórczej.

Programu studiów dla kierunku TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, który zapewni studentom, a finalnie absolwentom właściwe zrozumienie i przyswojenie zasad systemów zarządzania surowcami i gospodarką odpadami, a jednocześnie zdobycie wiedzy teoretycznej, technologicznej i inżynierskiej o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającej aktywnie włączyć się w system działalności gospodarczej opartej na GOZ, na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

 


Enroll for studies at Poznan University of Technology at https://rekrutacja.put.poznan.pl/en/