• log in
  • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

[PO-PUT] Matematyka w technice

Details
Code PO-PUT-S1MwT1
Organizational unit [PO-PUT] Poznan University of Technology
Field of studies Mathematics, Mathematics in Technology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3,5 years
Recruitment committee address study@put.poznan.pl
WWW address https://rekrutacja.put.poznan.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (20.04.2022 00:00 – 14.07.2022 23:59)

Rekrutacja na studia w Politechnice Poznańskiej jest prowadzona przez system rekrutacyjny dostępny pod adresem https://rekrutacja.put.poznan.pl

Matematyka ściśle wpisuje się w rozwój naszej cywilizacji. Pojęcia i twierdzenia matematyczne są uniwersalne i ponadczasowe. Narzędzia i metody matematyczne umożliwiają opisanie otaczającej nas rzeczywistości, analizowanie problemów oraz formułowanie wniosków. Studenci kierunku MATEMATYKA W TECHNICE zostaną wyposażeni w solidny warsztat matematyczny oraz zdobędą wiedzę inżynierską związaną z szeroko rozumianą techniką. Ponadto zostaną przygotowani do realizacji ambitnych zadań, a erudycja matematyczna pozwoli im na szybkie rozwijanie umiejętności specjalistycznych oraz umożliwi sprawne zdobywanie nowych kwalifikacji.

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

  • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

  • wiedza z matematyki na poziomie określonym przez program kształcenia matematycznego w szkołach średnich
  • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwością jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki i techniki
  • zaangażowanie we wszystkich wymaganych programem kształcenia działaniach
  • pomysłowość i otwartość na nowe technologie
  • aktywność w innych obszarach życia studenckiego (w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych)

OPIS KSZTAŁCENIA:

Początkowe semestry poświęcone są pogłębianiu wiedzy matematycznej. Wśród wielu przedmiotów, których dokładne opisy można znaleźć w kartach ECTS, można wyodrębnić trzy główne grupy: przedmioty podstawowe (takie jak np. Analiza matematyczna czy Algebra liniowa z geometrią analityczną), przedmioty statystyczne (Statystyka opisowa, Statystyka dla inżynierów czy Statystyka matematyczna) oraz przedmioty numeryczno-informatyczne. Na wyższych semestrach wprowadzone zostaną przedmioty techniczne inżynierskie. Przedmioty obieralne podzielone są na przedmioty w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do najczęściej wybieranych przedmiotów należą Komputerowa analiza inżynierska, Przetwarzanie i analiza obrazów, Teoria liczb i elementy kryptografii, Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów, Systemy mikroprocesorowe, Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych, Symulacyjne metody badań układów elektronicznych, Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych, Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych, Teoria sygnałów dyskretnych oraz Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektroenergetycznych.

Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 


Enroll for studies at Poznan University of Technology at https://rekrutacja.put.poznan.pl/en/