• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Filozofia

Details
Code FZ-UZ-FILOZ
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów:

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 1.08 - 13.09.2022 r.

“Filozof przygląda się mądrości tak, jak astronom przygląda się ciałom niebieskim i systemom słonecznym”. Tak określił filozofię polski filozof Tadeusz Kotarbiński.

W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego razem ze studentami bierzemy pod lupę różne okruchy ludzkiej mądrości zebrane przez wieki, koncepcje i idee filozofów i zastanawiamy się, jak wykorzystać je dziś dla lepszego życia indywidualnego oraz społecznego.

W czasie studiów będziesz poruszać się po takich obszarach filozoficznych, jak:

 • antropologia – kim jest człowiek, czy da się stworzyć sztuczną inteligencję?
 • estetyka – czym jest piękno, czy “piękno” to wartość uniwersalna?
 • etyka – co to jest dobro, a co zło, czym jest moralność?
 • logika – co to jest prawda, jak mówić i myśleć, żeby to miało sens?
 • metafizyka – czy istnieje świat duchowy, czym jest idea Boga?
 • ontologia – czy świat istnieje, czy da się poznać jego istotę?
 • epistemologia – jak poznawać świat, czym jest wiedza, skąd mogę coś wiedzieć, czy są granice wiedzy ludzkiej?

Aby odnaleźć się na rynku pracy należy być świadomym swych możliwości i ograniczeń, nie bać się zasady “nauka przez całe życie”. Studia wyższe, szczególnie humanistyczno-społeczne z filozofią na czele kształtują osobowość, dają wiedzę o świecie, osłabiają egocentryzm – problemy, które mamy nie są problemami wyjątkowymi, co więcej często istnieją już sposoby ich rozwiązania. Każdy, kto ma szansę uczestnictwa lub ukończenia takich studiów będzie odmienionym człowiekiem, nie w sensie zmanipulowania ale rozwoju człowieczeństwa. W związku z tym absolwent filozofii odnajdzie się na rynku pracy. Dzięki filozofii na UZ nauczysz się wykorzystywać kreatywne myślenie i skutecznie osiągać swoje cele. To tzw. miękkie kompetencje, które przydają się w relacjach międzyludzkich, niezależnie od zawodu i branży.

Po studiach filozoficznych zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się na rynku pracy oraz zaadaptować się do jego dynamicznego rozwoju. Są to m.in. kreatywność, zwiększona decyzyjność oraz samoświadomość, elastyczność w myślenia i działaniu, sztuka argumentowania, polemizowania, debatowania oraz  prowadzenia sporów,  Dzięki nim zyskasz umiejętność twórczego podejścia do wyzwań i problemów pojawiających się w przestrzeni relacji i zadań zawodowych. Umiejętności te pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w przestrzeni zawodów związanych z kulturą i oświatą, ale także w wielu obszarach nowo wyłaniających  się  gałęzi działalności zawodowej, m.in. takie jak: branża HR, public relations, reklama czy  nowe media. W szkole doktorskiej (III stopnia), nauczysz się prowadzenia pracy naukowo-badawczej (m.in. pisania artykułów naukowych oraz rozprawy doktorskiej, pozyskiwania grantów, prowadzenia zajęć akademickich, pracy ze studentami oraz funkcjonowania i współpracy w środowisku akademickim).

Studia filozoficzne to dobre przygotowanie do pracy w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych. Jeśli masz predyspozycje – lekkie pióro, niezły głos, telegeniczność – – to może być interesująca ścieżka zawodowa. Wnikliwość, poszukiwanie prawdy i sensu wyniesione z zajęć filozoficznych to dobre kompetencje dla dziennikarza, infobrokera. Z kolei zdobywana na zajęciach ćwiczeniowych z filozofii umiejętność wyrabiania sobie opinii na różne tematy, zdolność przedstawiania swojego zdania, prowadzenia dyskusji, argumentowania to cechy wyśmienitych publicystów,  krytyków literackich, teatralnych i filmowych. Możesz również kontynuować ścieżkę rozwoju naukowego lub pracować w szkole.

Studiując licencjacką filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz liczyć na indywidualne podejście na każdych zajęciach, otwarty, żywy kontakt z każdym wykładowcą. Studia u nas bardziej przypominają relację mistrz – uczeń, ale na zasadach partnerskich, wzajemnego szacunku i wspólnego podążania ku poszukiwaniu i analizowaniu  rozstrzygnięć stawianych problemów filozoficznych.

Pracujemy w małych grupach studenckich, gdzie przy życzliwym wsparciu wykładowcy:

 • poznajemy przedmioty filozoficzne stosując takie interaktywne formy;
 • czytamy na głos oryginalne dzieła filozoficzne i dyskutujemy o nich;
 • słuchamy autorskich wykładów naszych specjalistów

Kształtujemy w ten sposób niezwykle ważne współcześnie umiejętności:

 • zdolności formułowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów,
 • przygotowujemy do samodzielnej pracy naukowej,
 • kształtujemy umiejętność pracy twórczej.

Prowadząc studia filozoficzne na UZ podążamy za współczesnymi nurtami naukowymi. Wielu z nas jest liderami i specjalistami we wiodących obecnie obszarach badawczych w obszarze filozofii.

Podczas studiów licencjackich na UZ możesz oczekiwać, że szczególnie intensywnie poznasz takie obszary wiedzy, jak:

 • filozofia i etyka polska XIX i XX wieku,
 • filozofia Europy Wschodniej,
 • filozofia kultury,
 • filozofia nauki.

W naszym programie studiów posiadamy autorskie przedmioty, opracowane przez naszych wykładowców, które podążają za współczesnymi trendami, związanymi m.in.

 • filozofią i metodologią nauk,
 • neuronauką,
 • bioetyką,
 • filozofią społeczną,
 • filozofią religii,
 • filozofią kultury

 

 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie 1.08 - 13.09.2022 r. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"