• log in
 • create an account

Recruitment for 1st degree studies

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Details
Code FZ-UZ-ANIM
Organizational unit [FZ-UZ] University of Zielona Góra
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 lata (6 semestrów)
Recruitment committee address rekrutacja@uz.zgora.pl
Office opening hours 9:00-13:00
WWW address http://rekrutacja.uz.zgora.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (01.10.2022 00:00 – 01.10.2022 23:59)

UWAGA

 

Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się elektronicznie wyłącznie przez system Rejestracji Internetowej Kandydatów:

Uniwersytetu Zielonogórskiego

 
Zapraszamy do rekrutacji w terminach 1.08 - 13.09.2022 r.

To studia dla tych, którzy:

– są twórczy i poszukujący,

– lubią pracę z ludźmi,

– chcą rozwijać się w obszarze aktywności z użyciem nowych mediów i technologii cyfrowych,

– chcieliby pracować metodą projektów,

– szukają studiów ciekawych i oryginalnych.

Są to innowacyjne i nowatorskie studia I stopnia kształcące profesjonalnych animatorów kultury, organizujących i prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną w różnych obszarach życia społecznego, w tym również z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych w animowaniu twórczej aktywności w Sieci.

Program studiów obejmuje między innymi zajęcia z podstaw i wybranych zagadnień filozofii i etyki, socjologii, psychologii, historii kultury i sztuki, teorii kultury i animacji, edukacji kulturalnej, komunikowania społecznego, jak też szereg zajęć z zakresu problematyki nowych mediów i technologii informacyjnych, zarządzania komputerami i siecią internetową, projektowania stron internetowych, grafiki komputerowej, wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy animatora kultury, metodyki pracy animacyjnej i działań twórczych, arteterapii w animacji kultury, organizowania zajęć wolnoczasowych, przygotowywania projektów animacyjnych, pozyskiwania dotacji w kulturze i edukacji, promocji i reklamy w kulturze itp.

Absolwenci tego  kierunku będą przygotowani do:

 • diagnozowania potrzeb kulturalnych oraz badania i animowania aktywności kulturalnej różnych grup i środowisk społecznych,
 • organizowania zajęć wolnoczasowych oraz działań kulturalnych i edukacyjnych prowadzonych metodą projektu, z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych, w tym również w placówkach oświatowych,
 • animowania społeczności lokalnych i moderowania interakcji społecznych w grupach i środowisku lokalnym, z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych,
 • planowania, realizowania i koordynowania projektów animacyjnych w obszarze kultury i edukacji, w tym także projektów twórczej aktywności w Sieci,
 • pozyskiwania z różnych programów dotacyjnych środków finansowych na przeprowadzanie projektów w obszarze kultury i edukacji.

Absolwenci kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci będą mogli podejmować pracę między innymi w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
 • państwowych i samorządowych instytucjach kultury (wojewódzkie, miejskie i gminne ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe centra kultury, kluby osiedlowe itp.),
 • innych instytucjach i placówkach: kulturalnych, oświatowych opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wypoczynkowych, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy dziecka, domy pomocy społecznej, kluby seniora, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe, ośrodki dla emigrantów itp.),
 • organizacjach pozarządowych, np.: stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych itp.,
 • prywatnych agencjach, centrach rozrywki, galeriach, biurach zajmujących się organizacją wydarzeń/imprez kulturalnych i zajęć wolnoczasowych, działalnością kulturalną, artystyczną, rozrywkową, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
 • w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
 • w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,  w social mediach i mass mediach (TV, radio, prasa).

 

 


Zapisy na wszystkie kierunki oferowane na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzone są przez zewnętrzny serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego w terminie 1 sierpień - 13 wrzesień br. "https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/"