• log in
  • create an account

Job offers

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Zatrudnianie w Uniwersytecie Jagiellońskim obywateli Polski oraz Ukrainy w ramach pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Details
Code KR-UJ-praca
Organizational unit [KR-UJ] Jagiellonian University in Kraków
WWW address https://www.uj.edu.pl/pl_PL/wsparcie-ukrainy/praca
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (01.10.2022 23:58 – 01.10.2022 23:59)

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

УВАГА: Наразі реєстрація не здійснюється за допомогою веб-сайту: ukraina.irk.edu.pl.
Детальна інформація і регламент доступні на офіційній сторінці www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady

UWAGA:
Obecnie nie trwają zapisy za pośrednictwem strony: ukraina.irk.edu.pl.
Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady

IMPORTANT:
Currently, there is no possibility to sign up for studies via the website: ukraina.irk.edu.pl.
Detailed information and procedures are available on www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady

Ягеллонський університет у Кракові
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jagiellonian University in Kraków

веб-сторінка
strona www
webpage

www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady

контактні дані
kontakt
contact information

Centrum Spraw Osobowych UJ
tel. 12 663 11 11, maria.jania@uj.edu.pl Straszewskiego 27 pok. 124, 31-113 Kraków

 

Працевлаштування для осіб з польським або українським громадянством

Громадяни Польщі та України, про яких йде мова в Законі від 12 березня 2020 року про підтримку громадян України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави, можуть працевлаштуватися в навчальному закладі на посаді викладача без проходження конкурсу. Дані особи повинні підтвердити, що станом на 24 лютого 2022 року вони працювали як викладачі у вищому навчальному закладі на території України та мають відповідне професійне звання, науковий ступінь, вчені звання кандидата наук або звання професора і відповідні кваліфікації, що дозволяють обіймати дану посаду.

Детальна інформація і регламент доступні на офіційній сторінці www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady

 

Zatrudnienie dla osób z obywatelstwem polskim lub ukraińskim

Obywatele Polski lub Ukrainy, wskazani w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy oświadczą, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracowali jako nauczyciele akademiccy w uczelni działającej na terytorium Ukrainy oraz posiadają wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, mogą zostać zatrudnieni w uczelni jako nauczyciele akademiccy bez przeprowadzenia konkursu.

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady

 

Employment for сitizens of Poland and Ukraine

Citizen of Poland or Ukraine, indicated in the Act of March 12, 2022 regarding support provided for Ukrainian citizens due to an armed conflict on the territory of this country, who will declare that on February 24, 2022 worked as an academic teacher at the university situated in Ukraine and have the required professional title, academic degree, degree in arts or the title of professor and appropriate qualifications to hold a given position, may be employed at the university as academic teacher without conducting a competition.

Detailed information and procedures are available on www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca/zasady